Granturi pentru studii doctorale la Universitatea din Padova (Italia)

Fundația Gini acordă burse pentru studenții străini pentru o perioadă de cel puțin șase luni care doresc să urmeze studii doctorale în cadrul Universității din Padova în domeniile științifice precum agricultură, inginerie, matematică, fizică sau științe naturale.

BENEFICIARI: 

Absolvenți de master, originari din afara Italiei.

VALOARE GRANT11.000 Euro

TERMEN LIMITĂ:    15 septembrie 2017

Citeste mai departe

Programul Civil Society Scholar Awards (CSSA) susţine mobilitatea academică și oferă suport doctoranzilor şi cadrelor academice universitare

Programul va finanţa proiecte academice internaţionale de scurtă durată, precum: cercetare (colectarea datelor); vizite de cercetare la biblioteci, arhive sau universităţi; dezvoltarea cursurilor/curriculumului; colaborare internaţională care va rezulta în publicaţii internaţionale. 

BENEFICIARI: Orice domenii de studii/predare din cadrul ştiinţelor socio-umaniste sunt eligibile

VALOAREA FINANȚĂRII:  Studenţii doctoranzi – $10,000; Cadrele academice universitare – $15,000

TERMENUL LIMITĂ:  31 martie 2017

Citeste mai departe

Competitia Europeana de idei inovative pentru integrarea refugiatilor

Comisia Europeană caută inovații în produse, tehnologii, servicii și modele care pot sprijini integrarea refugiaților și a migranților. Prin inovatii se refera la orice aspect al procesului de primire și integrare.

BENEFICIARI: Persoane fizice, grupuri de initiativa si organizatii.

Termenul limită de depunere a aplicațiilor:  8 Aprilie 2016;

Premiul: Primii 3 castigatori vor primi premii in suma de  50 000 USD

Citeste mai departe

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă anunță concurs de granturi pentru inițiative ale tinerilor

Prin intermediul acestui concurs, programul vizează stimularea interesului public faţă de reformele din sectorul justiţiei, participarea mai activă a tinerilor viitori jurişti la promovarea şi monitorizarea reformelor, precum şi identificarea unor soluţii inovative pentru propulsarea reformelor în domeniile dificile

BENEFICIARI: Studenţii care îşi fac studiile la facultăţile de drept la univestităţile din ţară (atât ciclul I, cât şi masterat). La fel, pot participa absolvenţii cu vârsta de până la 25 ani

VALOAREA MAXIMĂ A FINANȚĂRII: 2.000 de dolari SUA

TERMENUL LIMITĂ:  10 februarie 2017, ora 17:00

Citeste mai departe

AuthorAID - granturi mici - INACTIV

AuthorAID este o comunitate de cercetare internațională liberă. AuthorAID ajută cercetătorii din țările în curs de dezvoltare de a publica și de a comunica lumii despre făcută de ei. De asemenea, servește ca un forum global pentru comunicarea și expunerea proiectelor de cercetare.

BENEFICIARI: Cetățenii țărilor în curs de dezvoltare. 

Termenul limita de depunere a cererilor aplicare: 29.07.2015

Valoarea finantarilor nerambursabile acordate: 8 granturi pentru workshop-uri (2500$ fiecare) pentru cercetători și administratori care doresc să creeze workshop-uri pentru scrierea propunerilor de granturi și cercetări.
2 granturi pentru cursuri online (1500$ fiecare) pentru doritorii de a organiza cursuri online pentru scrierea și cercetarea propunerilor de granturi.

FINANTATOR: AuthorAID

Citeste mai departe