Fondul de Bună Guvernață și Sprijin Strategic al Ambasadei Marei Britanii la Chișinău  

Fondul de Bună Guvernare încearcă să susțină o creștere economică durabilă și un mediu de afaceri care să permită creșterea responsabilității și transparenței liderilor și ale persoanelor care iau decizii, vulnerabilități reduse la adresa corupției prin intermediul cetățenilor și implicarea independentă a mass-mediei în dialogul privind politicile publice. 

- Creșterea economică și facilitarea dezvoltării mediului de afaceri!
- Consolidarea mijloacelor de informare și comunicare independente!
- Reducerea oportunităților de corupere și corupție, dar și sprijinirea responsabilității democratice!

BENEFICIARI: Entități legal înregistrate în Republica Moldova

VALOAREA FINANȚĂRII £50.000 - £70.000 ;

TERMEN LIMITĂ:   26 Februarie 2018

Citeste mai departe

Solicită Consultanță

Programul de Granturi Mici al Comisiei pentru Democrație a Ambasadei SUA în Republica Moldova  

Acest program sprijină proiectele care promovează dezvoltarea și educația societății civile în Republica Moldova. Este un mecanism concentrat, însă în același timp flexibil, care oferă banii de start pentru proiecte unice și durabile, în special proiecte care contribuie la dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale din Moldova. 

Propunerile de proiecte trebuie să abordeze cel puțin una dintre următoarele teme:

Recăpătarea încrederii în calea europeană de dezvoltare prin combaterea corupției, sprijinind în același timp reformele reale și dezvoltarea economică tangibilă pentru poporul moldovenesc;

Poduri de susținere în societatea moldovenească prin promovarea unității, a angajamentului civic și a cererii la nivel local pentru o guvernare responsabilă și a unor voci independente;

Sprijinirea dezvoltării unei Moldove întregite și sigure pentru reducerea riscului strategic reprezentat de teritoriile aflate în afara controlului stat;

Promovarea diversității și a toleranței, în special prin implicarea tinerilor;

BENEFICIARI: Organizații Non-Profit și Neguvernamentale;

VALOAREA FINANȚĂRII Valoarea totală a finanțării: $100.000 . Valoarea individuală pentru fiecare proiecte trebuie să se încadreze între $1.000 și $5.000;

TERMEN LIMITĂ:   Faza I - Note Conceptuale - 19 ianuarie 2018; Faza II - Formular Complet de Aplicare - 15 Februarie 2018;

Citeste mai departe

Solicită Consultanță

Ambasada Lituaniei la Chișinău anunță apel de granturi pentru promovarea democrației și dezvoltarea cooperării internaționale

Finanțarea va fi acordată pentru:

1. Îmbunătățirea mediului social pentru copiii din instituțiile de învățământ din Moldova.
2. Promovarea cooperării între comunitatea academică din Lituania și Moldova.
3. Suport pentru Moldova în domeniul siguranței și controlului alimentelor.
4. Suport pentru Moldova în domeniul adaptării la schimbările climatice și de atenuare.

BENEFICIARI: Persoanele juridice, persoane fizice sau organizații.

BUGETUL TOTAL40 000 EUR

TERMEN LIMITĂ:   4 mai 2017

Citeste mai departe

Programul de Granturi Mici al Facilităţii Globale de Mediu (GEF) 

Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu oferă granturi pentru a le permite beneficiarilor să facă față provocărilor globale de mediu, în timp ce abordează necesitățile de dezvoltare durabilă. Motto-ul SGP este “acțiunea comunității cu impact global!”. 

BENEFICIARI: Organizații non-guvernamentale și organizații ale societății civile

VALOAREA FINANȚĂRII între 50.000 USD și 150.000 USD

TERMEN LIMITĂ:   10 august 2017, ora 17:00 (GMT+2)

Citeste mai departe

Program de Granturi: Cooperare inter-municipală

Programul a fost lansat cu scopul:
(1) de a sprijini procesul continuu de reformă a administrației locale
(2) să promoveze un comportament etic de către reprezentanții aleși la nivel local în regiune
(3) pentru a sprijini îmbunătățirea gestionării resurselor financiare și umane ale administrațiilor locale, pe baza standardelor europene și a proceselor de evaluare comparativă.

BENEFICIARI: Autoritățile locale și regionale și asociațiile acestora, organizațiile non-guvernamentale și cetățeni

VALOAREA FINANȚĂRII maxim 45 000 USD

TERMEN LIMITĂ:   10 aprilie 2017

Citeste mai departe