Grant pentru producătorii agricoli din sectorul horticol

Program de granturi ce vizează îmbunătăţirea performanţelor producătorilor agricoli prin crearea grupurilor de producători, sporirea competitivităţii producţiei horticole şi, în final, facilitarea şi diversificarea accesului pe pieţele de desfacere.

BENEFICIARI: Grupuri de producători constituite din cel puţin 5 membri (persoane juridice şi sau persoane fizice) cu activitate individuală de cel puţin 3 ani în sectorul horticol

VALOAREA FINANȚĂRIIpână la 350 000 USD

TERMEN LIMITĂ:   19 mai 2017

Citeste mai departe

Granturi (co-finanțare) pentru modernizarea sau achiziționarea echipamentelor pentru pre-răcirea și păstrarea pomușoarelor

Pentru a contribui la dezvoltarea sectorului de pomușoare din Republica Moldova, Fundația HEKS Moldova a inițiat implementarea proiectului „Îmbunătățirea productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare”, care planifică de a  avea ca beneficiari peste 1200 de producători de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii Moldova

BENEFICIARI: Producători de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii Moldova

VALOAREA FINANȚĂRII60 000 MDL

TERMEN LIMITĂ:   30 aprilie 2017

Citeste mai departe

Proiectul pentru Competitivitatea Agriculturii în Moldova Practici Conservative

Granturi post-investiționale pentru aplicarea practicilor agricole prietenoase mediului, cum ar fi procurarea utilajelor agricole performante (pentru conservarea solului, fărâmițarea resturilor vegetale, combinatoare cu subsoliere) și aplicarea practicilor agricole de management durabil al terenurilor (practici conservative în livezi, fâșii de filtrare, fâșii bufer, bariere vegetative anti-eoliene etc.)

BENEFICIARI: Producători agricoli cu activitate individuală de cel puțin 3 ani

VALOAREA FINANȚĂRII: 50% din total investiție, max 20,000 dolari SUA

TERMENUL LIMITĂ:   30 iunie 2017

Citeste mai departe

Concurs de granturi pentru dezvoltarea pepinierelor și producerea materialului săditor

O atenție deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol, granturile vor fi acordate pentru plantarea fîșiilor și plantațiilor forestiere. Întru asigurarea cu material săditor vor fi susținute prin dotarea cu echipament și utilaj două pepiniere în zonele de centru și sud ale republicii pentru producerea speciilor locale valoroase din punct de vedere economic

BENEFICIARI: Două întreprinderi, una din zona centrală și una din zona de sud, selectate în bază de concurs

VALOAREA FINANȚĂRIISuma grantului pentru o întreprindere  nu poate depăși 25.000, 00 dolari SUA, contribuția beneficiarului fiind de cel puțin 100 % în valoare bănească la suma grantului acordat.

TERMEN LIMITĂ07 aprilie 2017, ora 10:00

Citeste mai departe

Granturi competitive pentru dezvoltarea producerii a strugurilor de masă

UCIP-IFAD va acorda asistenţă financiară sub forma unui grant nerambursabil destinate procurării de echipamente, tehnică, utilaje, etc. De asemenea, întreprinderii selectate pentru crearea Proiectului Pilot îi va fi acordată asistență tehnică și consultativă.

BENEFICIARI: Companii private sau cu capital de stat din domeniul producerii, achiziționării și comercializării strugurilor de masă

VALOAREA FINANȚĂRII: maxim 20 mii dolari SUA

TERMENUL LIMITĂ:  17 MARTIE 2017, ora 1:00

Citeste mai departe