Diaspora Start-Up - NOU

ATENȚIE! Proiectele pot fi implementate de cetățeni ai Republicii Moldova, pe teritoriul României!

Programul va finanța: 

- Activități NON-AGRICOLE în mediul urban și rural;

BENEFICIARI: 

- Cetățeni români care au avut reședința în afara țării în ultimele 12 luni;
- Pot demonstra experienţa antreprenorială prin documente de înfiinţare a unei societăţi comerciale în străinătate sau să demonstreze capacitatea tehnică şi profesională prin: contract de muncă, contract de colaborare etc;

VALOAREA FINANȚĂRII NERAMBURSABILE40.000 de euro/beneficiar Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din valoarea eligibilă a investiției;

Pentru a primi mai multe detalii, completează formularul accesând butonul:  
 

Solicită Consultanță

50.000 Euro pentru dezvoltarea de activități în mediul rural

ATENȚIE! Proiectele pot fi implementate de cetățeni ai Republicii Moldova, pe teritoriul României!

Programul va finanța: 

- Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, fabricarea produselor chimice etc.)
- Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole )
- Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică)
- Furnizarea de servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare, servicii IT, consultanță etc.)
- Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

BENEFICIARI: 

- Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (Start-ups) din spaţiul rural;
- Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care îşi  diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în  cadrul  întreprinderii  deja  existente,  încadrabile  în  micro‐întreprinderi şi  întreprinderi  mici;

VALOAREA FINANȚĂRII NERAMBURSABILE50.000 de euro/beneficiar, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000 de euro/ beneficiar. Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din valoarea eligibilă a investiției;

Citeste mai departe

Solicită Consultanță

200.000 de Euro pentru afaceri în mediul urban 

ATENȚIE!Proiectele pot fi implementate de cetățeni ai Republicii Moldova, pe teritoriul României!

Program de finanțare pentru "Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideiilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri" finanțat Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) 

BENEFICIARI:  Microîntreprinderi (IMM cu 0-9 angajați) care vor să facă o investiție în mediul urban,  și îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- Societatea a desfăşurat activitate pe o perioadă a cel puţin unui an fiscal integral, înainte de anul depunerii cererii de finanțare;
- Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0) în anul fiscal anterior depunerii proiectului;
- Societatea a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii proiectului  sau are cel puțin un angajat cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, la data depunerii proiectului.

PERIOADEI DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANȚARE: 27 iulie 2016 - 27 august 2016   

VALOAREA FINANȚĂRII NERAMBURSABILE: Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 200.000 Euro, dar nu mai mult de 90% din valoarea eligibilă a investiției. Valoarea minima eligibilă a proiectului este de 25.000 Euro.  

Citeste mai departe

Solicită Consultanță

 

200.000 Euro pentru dezvoltarea de activități în mediul rural

ATENȚIE! Proiectele pot fi implementate de cetățeni ai Republicii Moldova, pe teritoriul României!

PRIN PROGRAM SE VA FINANȚA: 

- Investiții pentru producerea și comercializarea produselor neagricole ( ex: produse chimice, produse textile , produse lemnoase etc.)
- Investiții în cadrul industriei metalurgice, fabricare de construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente
- Investiții pentru activități meșteșugărești
- Investiții legate de furnizarea de servicii ( servicii IT, servicii medicale, servicii de consultanță etc.)
- Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleți și brichete)
 

BENEFICIARI: 

- Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (Start-ups) din spaţiul rural;
- Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care îşi  diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în  cadrul  întreprinderii  deja  existente,  încadrabile  în  micro‐întreprinderi şi  întreprinderi  mici;
 

VALOAREA FINANȚĂRII NERAMBURSABILE: Max. 200.000 euro/beneficiar, intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70% din valoarea eligibilă a investiției;

Citeste mai departe

Solicită Consultanță